Lekce 11 – Hodinový modul DS1307

V minulém díle jsme si ukázali jak připojit LCD pomocí rozhraní I2C a dnes si ukážeme jak toto rozhraní využít k připojení modulu času k Arduinu. Tento modul RTC (Real Time Clock) jak můžete vidět na obrázku je malý s několika připojovacími piny. Nás budou opět zajímat SLC a SLA. O rozhraní I2C jsme si již psali minule tak není již potřeba vysvětlovat. Napájení je modulu také jasné a zřetelně popsané.

Na obrázku vidíte modul jak z jedné strany tak i ze strany druhé.

Já jsem využil zapojení z předchozího dílu a k arduinu nechám připojen displej LCD přes I2C a k této sběrnici připojím i hodinový modul. Oproti minulému dílu ale použiji malé nepájivé kontaktní pole k vytvoření jakéhosi uzlu I2C a napájení. Dalších součástek není třeba.

Z Arduina je vyvedeno pouze napájení a dva kabílky sběrnice I2C.

Ještě uvádím, jak již jsem psal v předchozím návodu, že sběrnice I2C je u modelu Mega na 20 a 21 pinu. U Arduino UNO je to na pinech A4 a A5. Nutno si přečíst dokumentaci k jednotlivým modelům.

Nyní ke knihovně. Ani nevím, zda již knihovna DS1307 ke správné funkci již byla mezi ostatními nebo ne. Já jsem jí v ardesáři libraries našel, ale po trochu bádání jsem zjistil, že mi moc nevyhovovala. Hledal jsem proto na internetu a našel jsem myslím pro nás to pravé a jednoduché k naprogramování. Ke stažení je knihovna zde a potom z mého google disku zde (tu i s našim programem nebo jejich modifikacemi). Nakopírujte si jí do adresáře libraries – tu původní smažte pokud tam bude.

Program je jednoduchý , řádně okomentovaný. Tento je pokud nemáte displej LCD pro sběrnici I2C – viz minulý díl a čas je odesílán na seriový port, kde si ho můžete shlédnout pomocí SerialMonitor:

Výstup času na seriový port

V druhém případě, kdy jsme si z minulého dílu připojili displej s LCD I2C, bude program vypadat takto:

29: }

Zobrazení času na LCD I2C

Jak jste si všimli, v programu je funkce sprintf(cas, “%02d:%02d:%02d”, rtc[2],rtc[1],rtc[0]);. Tu hned vysvětlím. Mnozí kteří ovadají programování v C již ví, že to slouží k formátování textu. Něco o tom jak se to pomocí funkce dělá si můžete přečíst zde. Pro použití hodnot k zobrazení času je důležité aby čísla byly dvouciferné. Ono zobrazení času v půl třetí ráno a 4 vteřiny, které by vypadalo takto – 2:30:4 – nevypadá nějak dobře. Náš vystup po zformátování bude tedy 02:30:04. A to nám udělá právě funkce sprintf. První proměnná je cílové pole znaků, které jsme si v programu již definovali. Druhá proměnná v uvozovkách je vlastní výstupní formát a třetí proměnná ve fci jsou data která se budou kopírovat.

Jenom krátký příklad jinak všechny formátovací řetězce najdete v dokumentaci jazyka c

int hodnota = 320;

sprintf(vystupni_data, “Aktuální hodnota je:%5d mA”, hodnota);

// výstup je “Aktuální hodnota je:  320 mA”

sprintf(vystupni_data, “Aktuální hodnota je:%05d mA”, hodnota);

// výstup je “Aktuální hodnota je:00320 mA”

 

Dále k hodnotám uložených v rtc:

  • rtc[0] – vteřiny
  • rtc[1] – minuty
  • rtc[2] – hodiny
  • rtc[3] – den v týdnu
  • rtc[4] – den v měsíci
  • rtc[5] – měsíc
  • rtc[6] – rok

Pokud se Vám čas zobrazuje nesprávně a je potřeba ho nastavit použijte tento kód v setup(), program nahrajte do arduina, čas se přepíše a potom ho zase z programu vymažte (správná čísla si dosďte sami :-):

 

  RTC.stop(); // zastaví čas
  RTC.set(DS1307_SEC,1); //nastaví sekundy
  RTC.set(DS1307_MIN,57); // nastaví minuty
  RTC.set(DS1307_HR,17); // nastaví hodiny
  RTC.set(DS1307_DOW,2); // nastaví den v týdnu
  RTC.set(DS1307_DATE,18); // nastaví den v měsíci
  RTC.set(DS1307_MTH,1); // nastaví měsíc
  RTC.set(DS1307_YR,10); // nastaví rok
  RTC.start(); // spustí čas

Pro nás je důležité, že vše funguje a doufám, že výsledek je stejný jako na mém videu.

 

Všechny obrázky zdrojové soubory a knihovny najdete na google disku zde.

 

Translate »